Vadfors

Vadfors skrifter
Kjell Vadfors i Karlsänge betade noggrannt av by efter by i Grangärdebygden. Forskningen resulterade i häften där han har beskrivit byarnas historia och dess invånare bakåt i tiden.

 

Alltsammans började med intresset för släktforskning. I samband med Östanbjörkas 300-årsjubileum skrev han 1983 om byns bebyggare allt ifrån grundaren Pehr Halfvarsson fram till början av 1900-talet. Kjells arbete blev sedan en del av den skrift som Bengt Östberg, med rötterna i Östanbjörka, gav ut vid jubileet.

Skriften inspirerade uppenbarligen Kjell Vadfors som började forska om sin egen by Karlsänge. När häftet om hembyn var klart satte han fokus på andra byar och sedan fortsatte det.

 

När Kjell avled i början av 2020 överlämnades all hans forskning till Grangärde hembygdsförening. Där fanns cirka 30 byabeskrivningar och ett mycket stort källmaterial. 

 

Föreningen har valt att följa Kjells vilja med att så många som möjligt ska få tillgång till forskningsresultaten så därför har vi valt att publicera filerna på vår hemsida.

 

Alla har nu möjlighet att hitta historien. Vi vill dock att den som nyttjar texterna och slutledningarna i egna publikationer ska vara noggranna med käll- (Kjell) hänvisningar.


 

Foto: Gunne RambergGrangärde Hembygdsförening