Ladugård

Ladugård - fejs

 

Ladugården kommer från Hagens gård i Skattlösberg och tillhörde Daniel Andersson. Skänktes till föreningen 1959.

 

Ursprungligen byggd 1804  som sommarladugård. På somrarna gick djuren ute i skogen på bete. Barn eller äldre, som inte orkade med arbetet hemma på gården, passade djuren. Ofta byggdes en sommarladugård i anslutning till betesmarken, som kunde ligga långt från gården. Sommarladugården var en praktisk lösning vid till exempel mjölkning. Medan djuren var på sommarbete städades vinterladugården.