Trösklogen

Tröskloge

 

Logen inköptes från Risgården i Saxhyttan och sattes upp 1941. För att komplettera byggnades införskaffades en körvandring från "Sturkens" gård i Storslätten.