Lågnässtugan

Lågnässtugan

 

Har tillhört ErikErs Karl-Erik Ersson, Lågnäset. Sattes upp 1978 med ideella krafter.


Erikasgården från 1700-talet. Ett av de äldsta gamla Sunnansjöhemmen. Stugan har tjänstgjort som bageri och skomakeri. Användes som bostad fram till 1920-talet.


1984 var bakugnen iordningställd och den används ibland för bakning.