Vagnar

Föreningen kontaktades akut av en vagnhistoriker som upptäckt att hela Nyhammars Bruks vagnsinnehav skulle utauktioneras samma dag. Det var Stockholms auktionsverk som hade en onlineauktion på tio vagnar, varav flera helt unika.  Kunde föreningen göra något? Första vagnen skulle säljas en och en halv timme senare!


Snabba kontakter via telefon togs och styrelsen beslöt att vi skulle göra vad vi kunde och bjuda på vagnarna. Ytterligarea kontakter gav också några privata sponsorer.


Budgivning på de olika objekten pågick hela dagen och vid niotiden på kvällen ägde föreningen sju vagnar. Slutsumman hamnade på ca 93 000 kronor.


Äldre åksläde

Åksläde. Mycket ovanligt med tre sitsar efter varandra

Vagnar

 

Gigg av Stanhopetyp. Finns ett fåtal i Sverige

Den s k tsarvagnen som införskaffades då den ryske  storfusten Nicolaus med hustru 1913 besökte Nyhammar och Dalarna

Åktrilla, där brukspatronen sjäv körde

Jaktvagn

Korgsläde