Vagnar

Gigg av Stanhopetyp. Finns ett fåtal i Sverige

Den s k tsarvagnen som införskaffades då den ryske  storfusten Nicolaus med hustru 1913 besökte Nyhammar och Dalarna

Åktrilla, där brukspatronen sjäv körde

Jaktvagn

Korgsläde