Hembygdsgården


1929 inköpte hembygdsföreningen markområdet av Karolina Andersson (Jans-Lina), Sunnansjö


Grangärde Hembygdsförening


1.   Entré, byggd 2002

2.   Biljettkiosk, byggd 1997

3.   Torkria från Järnstagården Västansjö. Byggd 1824/25. Uppsatt 1930

4.   Bastu från Anders-Lars gården, Sunnansjö. Skänkt 1968

5.   Ladugård från Hagens gård, Skattlösberg. Troligen byggd 1804. Skänkt1959

6.   Ängslada från Kullen, troligen 1700-tal. Skänkt 1970

7.   Tröskloge från Risgården, Saxhyttan. Uppsatt 1941

8.   Stall från Jansbrända. Troligen byggt 1776. Uppsatt 1937

9.   Lågnässtugan. Från Erikasgården Sunnansjö. Uppsatt 1978

10. Mangårdsbyggnad Har tillhört Erik Henning Karlsson, Skattlösberg. Uppsatt 1932

11. Svalbod (nastubod) från Jansbrända. Bör vara byggd ca 1790. Uppsatt 1938

12. Stolpbod från Kuntberg. Byggd ca 1835. Uppsatt 1964

13. Snickarbod. Sjukstugans tvättstuga, från Pussgården. Uppsatt 1990. Kompletterat med avträde 2001

14. Pärthyvelhus. Byggt 2005

15. Eldpallkoja (Lortlandsbaracken) från Kullen. Skänkt av Billerudsbolaget 1965

16. Smedja från Daniel Persgården, Saxdalen. Äldsta delarna från 1710. Uppsatt 1979

17. Kaffestuga. Fäbodstuga från Vålbodarna. Uppsatt1946

18. Dansbana. Byggd 1944

19. Lada från Norhyttan. . Uppsatt 1958

20. Kiosk från Tallhedens festplats. Uppsatt ca 1970

21. Loge från Bergsbo. Uppsatt av Skogsstyrelsens projekt "Gröna jobb" 2008

22. Dubbelbod (Jan-Hans-boden), från Jan-Hans gård, Saxdalen. Troligen från slutet av 1600-talet. Skänkt 1972

23. Svalbod från Nitten. Byggd av återanvänt virke ca 1800. Skänkt 1963

24. Arkiv. Byggt av Grangärde hembygdsförening 1973

25. Donlider. Byggt 1998. Bilder på inventarier