HästbergÅter boksidanÅrsvis förteckning över artiklar och författare i


- Hembygdsboken Tuna Hästberg, bondby-gruvby (1996, Tuna-Hästbergs hembygdsförening) –


Årsskrifterna Hästberg (1998-2016, Tuna-Hästbergs hembygdsförening)


Hembygdsboken, 1996

Författarnas förord, s. 6-7

Karta över Tuna- Hästberg med omnejd, s. 8

Innehållsförteckning, s. 9

Forss, Tommy. 1996. Mitt Herrskap, Gott Folk (lyrisk intro), s.10

Hansson, Bo. 1996. Skogsfinnar, s.11-14

Hellander, Gunnar. 1996. Rike Hindrik, s.15-17

Släktöversikt från Rike Hindrik till stammhemmansägarna, s.18

Janols, Anders. 1996. Ängar och ängsbruk, s.19-29

Hummel, Ruben. 1996. Hummelgården, s.30-38

Janols, Anders. 1996. Ett födmålskontrakt, s.39-40

Thundahl, Anders. 1996. Bref (1913), s.41-45

Broman, John. 1996. Ett solvarv, s.46-63

Broman, John. 1996. Kartor, gårdar, s.64-65

Forss, Tommy. 1996. Några rader om järnets historia, s.66-68

Fredriksson, Rune. (red.). 1996. Ur hävderna om gruvorna, s.69-78

Janols, Anders & Rusback, Tage. 1996. Milkolningen, s.79-87

Karlsson, Gösta. 1996. Räms bruk, s.88-92

Karlsson, Gösta. 1996. Flottningsbåten, s.93-94

Hillgren, Arne, Janols, Anders & Rusback, Tage. 1996. Tuna-Hästbergs gruva-arbetsplatser, arbetsuppgifter, arbetare vid början av 1940-talet, s.95- 111

Hagman, Sven. 1996. Gruvs avd. 88 Hästberg, s. 112-114

Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Arbetare instängd, s.115-116

Janols, Sven, 1996. Några minnen av gruvbyn, s.117-119

Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Gruvkarta från 1787, s.120-121

Isaksson, Anita. 1996. Min farfar, s.122-128

Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Kuppning och annan folkmedicin, s.129-133

Isaksson, Anita. 1996. Skolan, s.134-148

Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Några hästbergsprofiler, s.149

Hummel, David. 1996. Krönika, s.150-157

Janols, Anders. 1996. Handel och handelsmän, s.158-163

Sundkvist, Elsie. (red.). 1996. Kommunikationer, s.164-172

Lundvall, Erik. 1996. Luffarna, En vandringsman och Hin Onde, s.173-179

Carlsson, Cecilia, Hatakka, Seppo & Isaksson, Anita. 1996. Barndomsminnen, s.180-191

Svedin, Gerda. 1996. Min barndoms by, s.192-194

Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. IRIK, Tuna Hästbergs badhusförening och Tuna Hästbergs fö- reläsningsförening, s.194-202

Hatakka, Seppo. 1996. Rämenloppet, s.203-207

Janols, Anders. 1996. Smälla griftegård, s.208-212

Janols, Anders. 1996. Carl Perssons minnesbok, s.213-217

Studiecirkel, Hästbergs historia. 1996. Bykarta, personförteckning, källor, s.218-224


Årsskrift 1998

Janols, Anders. 1998. Hästbergs krets av Svenska Missionsförbundet, s.2-13

Pettersson, Ejdor. 1998. Templet 169 Morberget, s.14-20

Dahlin, Sven-Olov, Hellander, Gunnar, Pettersson, Ejdor, Pettersson, Majken och Sundkvist, Elsie 1998. Andra nykterhetsföreningar i Tuna Hästberg med omnejd, s.21

Wahlberg, Lasse. 1998. Smeddrängens minnen, s.22

Hästberg 1998 (red.). Gamla gårdar i byn, Lises, Massens, Jan Ols, Handlarns och Neregårds, s.23-27 Broman, John. 1998. Gamla byn i Tuna Hästberg på 1910-1920-talen, s.28

Hästberg 1998 (red.). Skolkort kl 1-2 1954-55, kl 1-4 1996-97, s.29-30

Hästberg 1998 (red.). Känner någon…till…korten? s.31

Hästberg 1998 (red.). Tillägg och rättelser till boken Tuna Hästberg, bondby-gruvby, s.32


 Årsskrift 1999

Janols, Anders. 1999. Esperantoklubben i Tuna Hästberg, s.2-8

Hästberg 1999 (red.). Gamla gårdar, Kvarnberget och Koses, s.9-10

Andersson, Anna, Hummel, Ruben, Janols, Anders & Norman-Lenne, Greta. 1999. Rämshyttans turiststation, s.11-34

Wahlberg, Lasse. 1999. Några historier om Lenne, s.35-37

Hästberg 1999 (red.). Skolkort kl 1-6 1924-25, kl 3-4 1939-40, 38-39

Hästberg 1999 (red.). Tillägg till Årsskrift 1998, s.40


Årsskrift 2000

Hatakka, Seppo. 2000. Motorcyklar och motorcyklister i Tuna-Hästberg från 1920-1940, s.2-6 Hästberg 2000 (red.). Skolkort kl 3-6 1929-30, kl 3-4 1965-66, s.7-8

Hellander, Gunnar, Hummel, Ruben & Janols, Anders. 2000. Smågruvorna, s.9-15

Janols, Anders. 2000. Före tvättmaskinernas tid, s.16-21

Hatakka, Seppo. 2000. Minnen från Kvarnberget (Rusback, Tage), s.22-28

Hästberg 2000 (red.). Gamla gårdar, Lodins och Sven Janols, s.29-30

Sandström, Gertrud. 2000. Några tankar kring en vacker uddspets, s.31

Janols, Anders. 2000. Växter på Tures äng, s.32

Hummel, Ruben. 2000. Historier från trakten, s.33- 34

Karlsson, Gösta. 2000. Gubben flyttar, s.35

Hästberg 2000 (red.). Tillägg och rättelser till årsskrift 1999, s.36


Årsskrift 2001

Persson, Torsten. 2001. Bergslagsrapsodi. Polka (notskrift), främre pärminsida

Hatakka, Seppo & Isaksson, Anita. 2001. Erik Hjertberg berättar, s.2-7

Hästberg 2001 (red.). Skolkort kl 1-2 1934-35, kl 1-2 1972-73, s.8-9

Hummel, Ruben. 2001. Historien om nämndemans hatt, s.9

Wahlberg, Lasse. 2001. Korsvägen, s.10-11

Hellander, Gunnar & Janols Anders. 2001. Amerikafarare, s.12-13

Sundkvist, Elsie. 2001. Adolf Norström, en amerikafarare, s.14

Harén, Johnny, Janols, Anders, Karlsson, Bo & Nyberg, Tore. 2001. Bagghytteorten, s.15-21

Hatakka, Seppo. 2001. Dammsjögruvan, s.21-22

Hästberg 2001 (red.). Gamla gårdar, Granbo-Hellanders, s.23

Hillgren, Arne, Janols, Anders, Jansson, Bror, Karlsson, Gösta, Larsson, Bonny, Persson, Helge & Wadling, Lars 2001. Torsten Persson, en begåvning med förhinder, s.24-30

Philipsson, Monica. 2001. Gamla gårdar-Ståhls, s.30-31

Janols, Anders. 2001. Slåttern år 2000 på Tures äng, s.32

Hästberg 2001 (red.). Tillägg och rättelser till årsskrift 2000, s.32

Persson, Torsten. 2001. ”Starkus” Polka, Ljungfeldts Polska, Gunnar Brohlins Gånglåt (notskrifter), bakre pärminsida


Årsskrift 2002

Hästberg 2002 (red.). Minnesord om Arne Hillgren - styrelsen, IOGT-NTO 169 Rämshyttan, Johanna Körberg och Ruben Hummel, s.2-3

Jansson, Bror & Hästberg 2002 (red.). 2002. Skolmaten, s.4-6

Hästberg 2002 (red.). Skolkort kl 5-7 1944-45, kl 5-7 1948-49, s.7

Janols, Mats. 2002. Bagghyttegruvan-en kort epok i bygdens gruvhistoria, s.8-13

Janols, Anders. 2002. Skogen, s.14-24

Isaksson, Anita. 2002. Sveinung Smedbakken berättar, s.25-30

Hästberg 2002 (red.). Några bybor från förr, s.31- 32

Hästberg 2002 (red.). Tillägg och rättelser till årsskrift 2001, bakre pärminsida


Årsskrift 2003

Fredriksson, Bengt. 2003. En Idkerbergare om TunaHästberg under 30- och 40-talen, s.2-4

Leijström, Lars. 2003. Det röda huset längst bort i byn, s.5-6

Hästberg 2003 (red.). Skolkort kl 5-6 1962-63, kl 3-4 1976-77, s.7

Hästberg 2003 (red.). Några bybor från förr, s.8-9

Stam, Anders. 2003. Polettanvändare i Tuna Hästberg och dess närhet, s.10-12

Janols, Mats. 2003. Konstgångarna, intressanta fornlämningar i byns omgivningar, s.13-22

Janols, Anders. 2003. Turiststationen återuppstår? s.23-31


 Årsskrift 2004

Janols, Anders. 2004. Kasererna, s.2-9

Grektorp, Bo. 2004. Potatisresan, s.10

Hummel, Carolina. 2004. Röster om Tuna-Hästberg, s.11-13

Andersson, Jan. 2004. Baggbodykarna, s.14-15

Janols, Anders. 2004. Ingemar Nilsson, en mångkunnig småföretagare, del 1, s.16-22

Wahlberg, Lasse. 2004. En gruvlig upplevelse, s.23

Fredriksson, Bengt & Fredriksson, Doris. 2004. Gamla ord och uttryck, s.24-25

Nilsson, Majt. 2004. Ung på 40-talet i Hästberg, s.26-27

Hästberg 2004 (red.). Skolkort kl 1-6 vt 1920, förskolan vt 1977, s.28

Hästberg 2004 (red.). Gamla gården. Karlberg, s.29

Hästberg 2004 (red.). Hästbergare från förr, s.30-31

Janols, Mats. 2004. Ett märkligt malmfynd, s.31-32

Hästberg 2004 (red.). Tidigare årsskrifter (Boken, 2001, 2003). Tillägg och rättelser, bakre pärminsida


Årsskrift 2005

Janols, Mats. 2005. Invigning av Limbergsleden, främre pärminsida

Janols, Anders. 2005. Ingemar Nilsson, en mångkunnig småföretagare, del 2, s.2-8

Sundberg, Per & Molinder, Tore. 2005. Året när IRIK blev veckans lag två gånger, s.8-9

Janols, Anders. 2005. Barnfamiljer i glesbygd, s.10-13

Janols, Anders. 2005. Gunnar Hellander om sin hemby, s.13-17

Janols, Mats. 2005. Bagghyttemalm spårad till trakten S om Sandstad, s.18

Andersson, Jan. 2005. Gamla gårdar. Torkabo-Rusens, s.19-20

Hästberg 2005 (red.). Stora Kopparbergs arrendegårdar i Rämenbygden, s.21

Molinder, Tore. 2005. Gamla ord och uttryck 2, s.22

Hästberg 2005 (red.). Minnesord om Sven Hagman, s.22

Hästberg 2005 (red.). Hästbergare från förr, s.23

Hästberg 2005(red.).Skolkort 1-4 2002-03(sista elevgruppen i T-H skola),kl 5-6 vt 1961, s.24

Nilsson, Majt. 2005. Vår skola, s.25-26

Sundnes, Lars-Erik. 2005. Skoluppsats, s.27

Adolfsson, Gudrun. 2005. 42 år i Hästbergs skola, s.28-31

Hummel, Sven Erik. 2005. Hembygdsföreningens bystuga, s.32


Årsskrift 2006

Hästberg 2006 (red.). Gunnar Hellander till minne, s.2

Janols, Anders. 2006. Anders Eriksson, företagare, s.3-9

Janols, Mats. 2006. Målning av bystugan. Utflykt till Rämsbyn. Midsommardansen 2005, s.10-13 Janols, Mats. 2006. Besök hos kolarna Benny och Örjan vid Stormatsbyn, s.14-16

Janols, Mats. 2006. Rämsbyn-en försvunnen by, s.17-23

Persson, Erik. 2006. Med en blind försäljare runt Rämen, s.24

Albertsdotter, Britta & Broman, Anders. 2006. Fixgårdens historia, s.25-27

Wahlberg, Lasse. 2006. Finska krigsbarn i TunaHästberg, s.27-28

Wahlberg, Lasse. 2006. Vacker vy-ett skogsminne, s.28

Hästberg 2006 (red.). Gamla ord och uttryck 3, s.29

Hästberg 2006 (red.). Skolkort från Sångbergets skola 1931. Gruppfoto från fortsättningskurs 1933 för flickor i Idkerberget (elever från Tuna Hästberg och Idkerberget), s.30

Eriksson, Harald. 2006. En skollärares betraktelse över Tuna-Hästberg, s.31-33

Andersson, Jan. 2006. Ejdor, en spiknykter tågklarerare, 34-36


Årsskrift 2007

Jansson, Gösta. 2007. Barndomsminnen, s.2-5

Hästberg 2007 (red.). Hästbergare från förr, s.6-7

Eriksson, Benny. 2007. Räms-Örnäs, s. 8-13

Rusback, Mats & Wennerström, Sara. 2007. Familjen Sundberg, s.14

Janols, Anders. 2007. Familjen Diekmann, s.15-16

Janols, Anders. 2007. Sommarauktionerna i TunaHästbergs Folkets Park, s.17

Janols, Mats. 2007. Fyra gruvkarlar från Tuna-Hästberg deltog i en undersökningsexpedition till östra Grönland sommaren 1951, s.18-21

Hästberg 2007 (red.). Skolkort kl 3-4 vt 1982, s.7 och kl 3-6 vt 1923, s.22

Janols, Mats. 2007. Hänt i bygden och inom föreningen under 2006, s.23-30

Hästberg 2007 (red.). Bussresan, s.31-32


Årsskrift 2008

Janols, Anders. 2008. Blommor (herbarier) i gåva till hembygdsföreningen, s.2-3

Janols, Anders. 2008. Rämshyttans vävstuga, s.4-7

Janols, Mats. 2008. Tuna-Hästbergs Gruvor, s.8-10

Janols, Anders & Sundkvist, Elsie. 2008. Minnen från fortsättningsskolan, s.11-14

Nyberg, Bo. 2008. Ishockeyklubben i Rämshyttan, s.15-21

Hästberg 2008 (red.). Skolkort kl 3-4 ht 1970, s. 21

Hummel, Ruben. 2008. Utvärdering och analys av material hämtat från fallet Qvarnberg, s.22-27 Hästberg 2008 (red.). Hästbergare från förr. Kurs om konservering 1943, s.27

Janols, Mats. 2008. (Gamla gårdar) Backtäppan, s.28

Janols, Mats. 2008. Händelser i bygden och inom föreningen under året, s.29-35

Samuelsson Ohlanders, Irene. 2008. I ett av klassrummen… (en atelje), s.36


Årsskrift 2009

Janols, Anders. 2009. Tuna-Hästbergs Folkets Park-en historia i många delar, s.2-6

Hästberg 2009 (red.). Skolkort kl 1-2 1938-39 (Hästbergs skola), kl 3-6 2008-2009 (Idkerbergets skola), s.7

Hästberg 2009 (red.). Hästbergare från förr, s.8

Jansson, Ingvar. 2009. Gamla gårdar. Min uppväxt vid Lissle Petters, s.9-11

Hästberg 2009 (red.). Gamla gårdar. Wikströms-Petterssons, s.11

Gäfvert, Lena. 2009. Minnen från Tuna-Hästberg. Wahlbergs på Snickarns, s.12-23

Janols, Mats. 2009. Bevarandet av Räms hyttruinfornlämning nr 103, s.24-26 J

anols, Mats. 2009. Hänt under året, s.27-32


Årsskrift 2010

Hästberg 2010 (red.). Skolkort från Storslättens skola ht 1939, s.9 och Tuna-Hästbergs skola ht 1973 (avmarsch till bespisningen), s.18 Janols, Anders. 2010. Smörtjärnarna-ett reservat för alla, s.2-6

Wahlberg, Lasse. 2010. Minnen från Storslätten-Rune Andersson berättar för Lasse Wahlberg, s.7-9 Nyberg, Bo. 2010. Tuna-Hästbergs skytteförening 1951-2005, s.10-18

Sundkvist, Elsie. 2010. Mitt Hästberg, s.19-21

Hellman, Per-Åke. 2010. Biodling i Tuna-Hästberg, s.22-23

Hästberg 2010 (red.). Idrottsplatsen i Tuna-Hästberg, s.24-26

Pettersson, Margareta. 2010. Gamla gårdar-Parlingsgården, s.6 och Parling Gustavs, s.26 Janols, Anders & Janols, Mats. 2010. Folk och fä i Tuna Hästberg (bl a befolkningsutveckling 1677- 2009), s.27-28

Hästberg 2010 (red.). Rämen-en mytisk sjö, s.28

Janols, Mats. 2010. Hänt under året, s.29-36


Årsskrift 2011

Janols, Mats. 2011. Tuna-Hästbergs äventyrsgruva, s.2-3

Nyberg, Bo. 2011. Gamla gårdar. Knippan, s.4-6

Hermansson, Bengt. 2011. Historien om en järnklump, s.6

Janols, Anders. 2011. Gullviva, mandelblom…(ett herbarium), s.7

Karlsson, Bo. 2011. Mina år i Tuna-Hästberg (gruvan). Bo Karlsson berättar, s.8-15

Janols, Anders. 2011. Lokalhistorisk resa med gammal karta, s.15-18

Karlsson, Gunnar. 2011. Med Jeriko Elin som lärarinna, s.19

Hästberg 2011 (red.). Skolkort kl 5-6 vt 1958, kl 3-4 vt 1973, s.20

Andersson, Leif. 2011. Emigrationen från TunaHästberg-några personliga öden, s.21-23

Janols, Mats. 2011. Hänt under året, s.24-30

Hatakka, Seppo. 2011. Turistgården i tiden, s.31


Årsskrift 2012

Hästberg 2012 (red). Invigning av Äventyrsgruvan, s. 2-4

Andersson, Leif. 2012. Hästbergsbor som emigrerade till Nordamerika mellan åren 1881-1890, s. 5-10 Hästberg 2012 (red). Röster om Tuna-Hästberg, s. 10-12

Janols, Mats. 2012. Tvistegruvan i Smörbergsfältet, s. 13-14

Janols, Frits. 2012. Vägen till mitt yrke som folkskollärare-Frits Janols berättar (från manuskript skrivet omkring 1980), s. 15-20

Nyberg, Bo. 2012. Från Tuna-Hästberg till Jinchuan i Kina, s. 21-29

Hästberg 2012 (red). Skolkort kl 1-6 ht 1917, kl 1-3 läsåret 1982-83, s. 30

Hästberg 2012 (red). Skolkort kl 5-6 läsåret 1954- 55, s. 31

Hästberg 2012 (red). Hänt under året 2011, s. 32-35


Årsskrift 2013

Hästberg 2013 (red.). Hembygdsföreningens bibliotek invigt, främre pärminsida Nyberg, Bo. 2013. Smågruvor i området vid Skålgruvtjärn, s. 2-6

Hästberg 2013 (red.). Hästbergare från förr, s.6

Hästberg 2013 (red.). Sykursgrupp. Söndagsskolegrupp, s. 7

Andersson, Leif. 2013. Familjen Gustav Lanner, Tuna Hästberg, s. 8-9

Hästberg 2013 (red.). På linbanans tid, s. 9

Janols, Anders. 2013. Harry Persson-legendarisk nyckelperson i Leksands IF, s. 10-14

Janols, Mats. 2013. Folkhögskolekurs arrangerades i Tuna Hästberg 3-24 februari 1935, s.15 Nordström, Ture. 1991/2013. Modellflygklubben ”Komet”, s. 16-18

Janols, Anders. 2013. Fornminnen och några andra minnen på några öar i Rämen, s. 19-23

Janols, Mats. 2013. Tuna Hästbergs kreatursförsäkringsförening, s. 24

Hästberg 2013 (red.). Hänt under året 2012, s. 25- 31


Årsskrift 2014

Hästberg 2014 (red.) Karta över fäbodar inom Rä- menbäckenet, främre pärminsida Nyberg, Bo. 2014. Min farmor Ester Karlsson-ett kvinnoöde, s. 2-4

Hästberg 2014 (red.). Hästbergare från förr. Gamla gården, s. 5-7

Hermansson, Ronnie. 2014. Kräftor och kräftfiske i Rämshyttans fvof, s. 7-9

Janols, Anders. 2014. S. Hagman och G. Hellander, kommunala förtr. män, s. 10-14

Nyberg, Bo. 2014. Gammal hyttplats-Smälla hytta? s. 15

Janols, Anders. 2014. Fäbodbrukets historia… gamla Stora Tuna, s. 16-19

Janols, Anders. 2014. Fäbodarna här omkring, s. 19-24

Janols, Anders. 2014. Lilla Sångan fäbod, s. 25-27

Janols, Anders. 2014. Nya Spånsan fäbod, s. 27-29

Hästberg 2014 (red.). Hänt sedan förra årsskriften, s. 30-35

Hästberg 2014 (red.). Tillägg och rättelser, s. 35


Årsskrift 2015

Nyberg, Bo. 2015. Ung på 50-talet i Tuna-Hästberg, s. 2-11

Hästberg 2015 (red.). Skolkort, Tuna-Hästbergs skola kl 3-4 hösten 1950 och kl 5-6 våren 1960, s. 12 Söräng, Eila. 2015. Mina barndomsminnen från Tuna-Hästberg, s. 13-15

Janols, Anders. 2015. Stockgropen, s. 16-19

Broman, Per. 2015. Tankar från loftet, s. 19-20

Hästberg 2015 (red.). Hästbergare från förr, s.21

Karlsson, Daniel. 2015. Äventyrsgruvan – från dröm till verklighet, s. 22-24

Hästberg 2015 (red.). Hänt sedan förra årsskriften, s. 24-31

Janols, Anders. 2015. Sydsidan av Hästbergs klack, bakre pärminsida


Årsskrift 2016

Hästberg 2016 (red.). Öppet hus vid vävstugan, främre pärminsida

Nyberg, Bo. 2016. Ung på 50-talet i Tuna-Hästberg – fritid och nöjen, s. 2-13

Janols, Anders. 2016. Asylboendet vid f.d. Turiststationen, s. 13-15

Janols, Anders. 2016. Skogskörning med häst i Hästberg, s. 16

Janols, Anders. 2016. Från 25 års slåtter på Turesäng. Bilder, s. 17

Albolbol, Yaman. 2016. Ett montage av bilder från Limberget, s. 18-19

Janols, Anders. 2016. Ängarna och beteshagen i Tuna-Hästberg blir skyddade, s. 21-26

Janols, Anders. 2016. Nya fäboden, Spånsans fä- bod, Gamla Spånsans fäbod, s. 26-29

Janols, Mats. 2016. Planerad järnväg till Laxsjöfältets gruvor, s. 29-30

Hästberg 2016 (red.). Hänt i trakten av Hästberg sedan förra årsskriften, s. 30-35

Janols, Anders 2016. Från orkidékärren vid Långmyra, bakre pärminsida