Gränge, innehåll

Nr 4 (1969)


 • Albert Hansson och Jakob Ingelsson (Erik Yngström)
 • Andra källskifter om Grytänge (Erik Yngström)
 • Busens hål (Erik Yngström)
 • Dala femmännings regementes livfana 1714 (Erik Yngström)
 • Dan Anderssons signatur Dravot (Erik Yngström)
 • En bok i levnadskonst i biblioteket i Skattlösberg (Erik Yngström)
 • Fanns det helgonbilder i offerhuset? (Erik Yngström)
 • Från Grängesberg (Okänd författare)
 • Från hälsokällor till offerhus Om klara och Bota källor (Erik Yngström)
 • Gammal källa vid Grytänge (Erik Yngström)
 • I mörka hedningdomen... (Erik Yngström)
 • Jakob Ingelsson (Erik Yngström)
 • Kalle och Lisa (Axel L Petterson)
 • Kittelstenen i Grytänge (Erik Yngström)
 • Om "ihjäl-kittlingen" i Grytänge (Erik Yngström)
 • Om källdrickning (Erik Yngström)
 • Ordstäv från Grangärde (Otto Blixlt)
 • Reflexioner kring berättelserna vid Grytänge (Erik Yngström)
 • Sex byggnadsminnen i Grangärde (Olle Homann)
 • Sankt Olof i Grangärde (Erik Yngström)
 • Sista delen av Albrekt Hanssons dokument (Erik Yngström)
 • Spår av äldre källlkult? (Erik Yngström)
 • Till en vän och trohet i döden (Axel L. Petterson)
 • Ut på landsvägen (Axel L. Pettersson)
 • Vattstenen vid Skattlösberg (Erik Yngström)
 • Vid en gammal hytta (Karl-Erik Forsslund)

Nr 5 (1971)


 • Björnbergets gruvfält (Viktor Ställberg)
 • En smedernas gamla bygd (Ernfrid Larsson)
 • Grangärde Gästgivaregård (Roland Adolfsson)
 • Grangärdes flora (Gunnar Jansson)
 • Kyrkvägar i Grangärde (Otto Blixt)
 • Med hälsningar västerifrån (Okänd författare)
 • Otto Blixt in memorandum (E R Gummerus)

Nr 6 (1973)


 • En resa i västrnansbygd (Okänd färfattare)
 • Björnbergsminnen (Alvin Erickson)
 • De gamla gruvnamnen i Grängesberg med omgivning (Elon Olausson)
 • Glimtar ur Grangärde kommuns fjärde år - 1866 (Elon Olausson)
 • Hembygdsarkivet i Sunnansjö (Gunnar Eriksson)
 • Hyttor och hamrar i Väsmanbygden (Ragnar Eriksson)
 • Ludvika gammelgård och gruvmuseum (Nils Göte Håkansson)
 • Resa till USA 1908 (Gerda Swahn)
 • Sjöfarten på Bysjon, Björken och Väsman (Nils Göte Håkansson)
 • Swedish Central Railway eller Frövi-Ludvika Järnväg 100 år (Krister Fredriksson)
 • Sädesmagasinet på Hammarbacken (NiIs Göte Håkansson)

Nr 7 (1975)


 • 1867- en svårt år for Grangärde (Elon Olausson)
 • ASEA Ludvikaverken 75 år (Nils Göte Håkansson)
 • Det kom en förskräcklig man till Rifallets by (Elon Olausson)
 • Hembygdsföreningarnas verksamhet (Elon Olausson)
 • Hur gamla är smältorna? (Ragnar Eriksson)
 • Hyttor och hamrar i Väsmanbygden (Ragnar Eriksson)
 • Lars Öberg - en märkesman i Grängesberg (Eric Holmstedt)
 • Något om J G Darells elektriska anläggningar (Nils Göte Håkansson)
 • Ting som berättar (Erik Yngström)

Nr 8 (1977)


 • Ett foto säger så mycket (Nils Göte Håkansson)
 • Fattiggården i Perleby (Karl Gustav Wedberg?)
 • Finska ortnamn i Grangärde finnmark med översättning och lägesbeskrivning (Nils Holmdahl)
 • Första ångbåten i våra trakter (Erik Holmstedt)
 • Giftermål och bosättning det gamla Grängesberg (Elon Olausson)
 • Gungholmen (Otto Blixt)
 • Hembygdsföreningarnas verksamhet (Elon Olausson)
 • Nytt om järnsmältefynden (Ragnar Eriksson)
 • Något om posten i Ludvika (Nils Göte Håkansson)
 • Några anteckningar orn Nyhammars bruks historia (Bengt Ohlson)
 • Några data om Grangärde äldre vårdinrättningar (Okänd författare)
 • Ordningsstadga för Grangärde ålderdoms och försörjningshem
 • Pärlby i poesin
 • Ting som berättar
 • Vad hette båten? (Okänd författare)

Nr 9 (1978)


 • En hytta och dess folk (Berta Jacks-Samuelson)
 • En hörsägen från hyttornas tid (Nils Göte Håkanssori)
 • Ett foto berättar
 • Finska ortnamn i Dan Anderssons finnbygd (Nils Holmdahl)
 • Födelse och fostran (Elon Olausson)
 • Grangärde musikarv (Sigward Wikström)
 • Hembygdsföreningarnas verksamhet (Elon Olausson)
 • Johannes Gustaf Darell (Nils Göte Håkansson)
 • Ludvika bruks skola (Nils Göte Håkansson)
 • Mera om Perlby (Okänd författare)
 • Något om Cassels donation under de första åren (Elon Olausson)
 • Några synpurilaer på "mörkt kapitel i det förgångna" (Elon Olausson)
 • Ordstäv från Grangärde (Otto Blixt)
 • Ting som berättar

Nr 10 (1979)


 • Bilden berättar
 • Bygd i förvandling (Nils Göte Håkansson)
 • Det gamla Grängesberg: Arbetet (Elon Olausson)
 • Dramat vid Björkgruvan (Axel Pettersson/Elon Olausson)
 • Då Busk-Jan botade kalven (Emanuel Eriksson)
 • En äkta buskis (Gunnar Westman)
 • Ett kulturogräs (Gunnar Westman)
 • Förslag till kyrka i Skattlösberg (Nils Göte Håkansson)
 • Hembygdsföreningarnas verksamhet (Elon Olausson)
 • Johannes Andersson - en missionär i Grangärde ach Ludvika (Nils Göte Håkansson)
 • Laxsjö bruk (Berta Jacks - Sarmuelsson)
 • Om hungersnöd (Elon Olausson)
 • Otto Blixt: Det gamla Grangärde - Skogsbruk (Elon Olausson)
 • Vattstenen vid Skattlösberg i belysning av en bok från Irland (Erik Yngström)

Nr 11 (1980)


 • Björnhyttans föbindelser med Ferna bruk (Aina Carlsson)
 • Blötbergets gruvor före år 1900 (Halvar Enermalm)
 • En emigranthistoria (Alvin Ericksson)
 • Ett foto säger så mycket: Gatubacken (Nils Göte Håkansson)
 • Förslaget till kyrka i Skattlösberg (Nils Göte Håkansson)
 • Ludvika Hembygdsförening 60 år (Nils Göte Håkansson)
 • Läraren och predikanten Bubergs Anders Jansson (Holger Karlsson)
 • Mathållningen i det gamla Grängesberg (Elon Olausson)
 • Några synpunkter på Dan Andersson och frikyrkligheten (Erik Yngström)
 • Paljacka, Pajso och Mylimak (Ensio Hutter och Erik Yngström)
 • Skillingtryck från Nyhammar (Holger Karlsson)
 • Sunnansjö Bruksherrgård (Emanuel Eriksson)
 • Tidig telekommunikation (Nils Göte Håkanson)
 • Tingen berättar
 • Trollkarlen vid Pajso (Erik Yngström)
 • Vägledning till smultronställen (Gunnar Westman)

Nr 12 (1981)


 • Bevarandevärda miljöer i Ludvika kommun (Elon Olausson)
 • Blomsterminnen (Gunnar Westman)
 • Buller Erik Erson i Norrbo en märkesman (Holger Karlsson)
 • Den gamla gruvan (Berta Jacks-Samuelsson)
 • Gamla träflaskar (Rudolf Kjellin)
 • Grangärde Församlings Minnesbok (Elon Olausson)
 • Marnäs bergsmanshytta (Nils Göte Håkansson)
 • Maten i det gamla Grängesberg (Elon Olausson)
 • Mer om Bubergs Anders Jansson - även Grangärdes första fotograf (Lennart Widigsson)
 • Mockfjärdsbor i Grängesberg (Anna Hedblom/Gustaf Lund)
 • Någat om den första bosättningen i Grangärde finnmark (Osva!d Blixt)
 • Någat om det tidigare organiserade musiklivet (Nils Göte Håkansson)
 • Sunnansjöa - ett vackert namn på en vacker bygd (Emanuel Eriksson)
 • Tingen berättar

Nr 13 (1982)


 • Brynbergsgårdens öde (Anders Dackman)
 • Den röda tunnan (Helga Andersson)
 • En olycka på sjön Väsman (Emanuel Eriksson)
 • Ett musikaliskt intermezzo (Lisa Norman)
 • Fiolbyggare Fjäll Anders Andersson och hans söner (Daga Carlsson)
 • Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde (Holger Karlsson)
 • Gamla Grängesbergare berättar (Örjan Hamrin)
 • Grängesbergs svagdricksbryggeri (Elov Eklund/Bo-Göran Karlsson)
 • Hembygdsmannen Elon Olausson (Erik Hofrén och Örjan Hamrin)
 • Kyrkbänksfördelningen år 1752 (Nils Göte Håkansson)
 • Känn dig själv (Otto Blixt)
 • Ljungås-Anna (Nils Holmdahl)
 • Mockfjärdsbor i Grangärde II (Anna Hedblom/ Gustaf Lund)
 • Något om järnvägshotellet och musiklivet i Ludvika (Nils Göte Håkansson)
 • Om körslor och vintervägar (Holger Karlsson)
 • Rundradions början i våra bygder (Nils Göte Håkansson)
 • Säfsnas Hembygdsförenings tillblivelse (Berta Nilsson)
 • Vägrnärken utmed vägen Säfsnäs - Gravendal (Nils Göte Håkansson)
 • Vännen Elon Olausson (Åke Bengtsson)

Nr 14 (1983)


 • Brynbergsgårdens öde (Anders Dackman)
 • En återblick i tiden (Sigrid Henriksson)
 • Folket vid Öratjärn fram till 1830-talet (Daga Carlsson)
 • Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde (Holger Karlsson)
 • Källfallet (F S Warberg)
 • Min första plats (Aina Resare)
 • Musik från högan sky (Lisa Norman)
 • När Hult Lisa korn till världen (Elise Johansson)
 • TV-debut i Ludvika (NiIs Göte Håkansson)
 • Ulriksberg (E Börje Bergsman)

Nr 15-16 (1986)


 • Bergslagsjul (Keijo Funestig och Josef Sedell)
 • Bruks och gruvregister till Jernkontorets Annaler 1817-1936 (E BörjeBergrnan)
 • Carl Edvard Sjögren (Holger Karlsson)
 • Den förste stinsen på Bergslags-Ludvika station (Nils Göte Håkansson)
 • Den heliga staden (Erland Wennerberg / Bo-Göran Karlsson)
 • Då hängde det på håret (Aina Resare)
 • Energi, redskap och maskiner inom jordbruket (Nils Göte Håkansson)
 • Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde (Holger Karlsson)
 • Grangärde Hembygdsförening och hernbygdsgård (Gunnar Eriksson)
 • Gunnar Klys - en Ludvikakonstnär (Nils Göte Håkansson)
 • Heskärbovisan (Holger Karlsson)
 • Hörksnäs (Birger Lundberg)
 • Iviken under första vörldskriget (Nils Göte Håkansson)
 • "Kappsacken" på torget i Ludvika (Nils Göte Håkansson)
 • Kastaviken eller Katsaviken ? (Daga Carlsson)
 • Norsbro (Nils Göte Håkanssen)
 • Något om skolväsender inom Norrbo - Västansjö skolrote (Holger Karlsson)
 • Några minnen om och från Perlby fattiggårn (Okänd författare)
 • Några skolanteckningar från Grangärde (Bo-Göran Karlsson)
 • När vi gick över till decirnalsystemet (Nils Göte Håkansson)
 • Original i våra bygder: "Pyken" (Daga Carlsson)
 • Relief åt en 300-årig karta (Kjell Sjöberg)
 • Släktnamn bland säfsfinnarna (Lars-OIov Herou)
 • Äldre belysningsutrustning för fordon (Nils Göte Håkansson)

Nr 17 (1986)


 • Smultronmållan, ovanlig växt i Grangärde (Torsten Nilsson)
 • Min andra plats (Aina Resare)
 • Hur Säfsnäs blev eget pastorat (Aina Stridshammar)
 • Säfsnäs Hembygdsförening 50 år (Sven Malmlöf)
 • Myrbacka - Elin (visa, text John Adriansson, mel. Åke Bengtsson)
 • Resor genom Sverige (Joseph Marshall)
 • Hos doktor Sundell
 • Mässan (Gunnar Eriksson)
 • På strövtåg i Grangärde finnmark (Dan Andersson)
 • Några nyutkomna böcker (Bo-Göran Karlsson)
 • Invigningen av Ludvika stadshus 1937 (Nils Göte Håkansson)
 • Vägar och vägbyggnationer (Holger Karlsson)
 • Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde Del IV: fäbodarna inom Saxhyttans skifteslag (Bror Leijström, Kjell Vadfors, Holger Karlsson)
 • Tidigare nummer av Gränge

Nr 18 (1987)

 • Syrenen (Johan Bergström)
 • Gonäs (H Jansson)
 • Konstnären Anshelm Schultzberg (Holger Karlsson)
 • En ny idrottsgren får sitt genombrott (Knut Ottosson)
 • Sunnansjö kvarn (Vikars Sven Danielsson, Gunnar Eriksson)
 • Minnesbilder från min barndomsjulhelger på 1920-talet (Sigrid Henriksson)
 • Fastighetsägare Adolf Andersson (Bo-Göran Karlsson)
 • Hornbo fäbod (Knut Ottosson)
 • Familjen Adolf Anderssons anknyrning till Mårtens (Holger Karlsson)
 • Sommar i Bergslagen (D A-n)
 • Dan Andersson i Blötberget (Sven Nyqvist)
 • Bilden berättar
 • Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde Del V: Fäbodar inon Saxhyttans skifteslag (Bror Leijström, Kjell Vadfors, Holger Karlsson)
 • Historier om Paiso Jan Petter
 • På de små stugornas tid fanns byskolor (Aina Resare)

Nr 19 (1988)


 • Hyllning till Bringsjöberg (lennart Sunesson)
 • Gonäs (H Jansson)
 • Lök (Gunnar Karlsson)
 • Krafftöverföringar i Grangärde socken (H Karlsson NG Håkansson
 • Gamla kyrkvägar och artbetsstigar (Holger Karlsson)
 • Forntida järnframställningsplats på Lövön (Lars Åhlström)
 • Tal vid invigningen av Gravendals Räckhammare (Lars Hellsing)
 • Tal vid invigningen av Gravendals Räckhammare (Torsten Dybeck)
 • Valentin Nyström berättar (Ester Rask)
 • När Jan Andersson, mn farfar, sköt sin första björn (Valentin Nyström)
 • Farfars första drängtjänst (Valentin Nyström)
 • Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde, Saxhyttan (Holger Karlsson)
 • Ormgranen i Snöklinten (Daga Carlsson)
 • Laxsjöbygden (Algot Karlsson)
 • Ödebyar i Grangärde (Kjell Vadfors)

Nr 20 (1989)


 • Vargfors-Fredrik i dikt och verklighet (Holger Karlsson)
 • Saxbergsgruvan, en kort historik (Lars Åhlström)
 • Något om bestraffningar i äldre tider (Nils Göte Håkansson, Holger Karlsson)
 • Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde Del VII: Övriga fäbodar inom Saxhyttans skifteslag (Kjell Vadfors, Folke Eriksson, Holger Karlsson)
 • Hackslåtter (Gunnar Karlsson)
 • En gammalt brev (Johannes Pettersson)
 • Laxsjöbygden, del II, III, IV (Algot Karlsson)
 • Ödebyar i Grangarde (Kjell Vadfors)
 • Grangärdefotografer - Rikskändisar i det fördolda (Redaktionen)
 • Höjd försvarsberedskap (Knut Ottosson)
 • Folkramsor från Grangärde socken (Nils Naucler, Holger Karlsson)
 • Det glada 30- talet (Holger Karlsson)
 • Vem vet var? (Lars Åhlström)

Nr 21 (1990)


 • Svensk-Arnerikanska släktkontakter (Holger Karlsson)
 • Familjen Frids utvandring till Arnerika (Lars Åhlström)
 • Amerikaresan (Birgitta Lindberg)
 • Skyltning av kulturhistoriska platser (Redaktionen)
 • Notdragning (Gunnar Eriksson)
 • Ytterligare en historia om Paiso Jan Petter
 • Minnen från Istiden (Lars Åhlström)
 • Några minnen efter resan till Mora, midsomrnarhelgen 1906 (Joh. Åhström)
 • Invigning av Hammarmuséet i Gravendal (Lars Åhlström)
 • Tal vid invigningen av Hammarmuséet i Gravendal l4 juli 1990 (Torsten Dybeck)
 • Hemtjärn (Ester Rask)
 • Hundfallet - några utgårdar till Norrbo by (Holger Karlsson)
 • Något orn Ullnäset och Ullran i Väsman (Lars Åhlström)
 • Gammal gård RäfvåIa (Lars Åhlström)
 • Den 7 juni 1991 en "D-dag" så god som någon (Karl Erik Nordström)
 • Bred dina vida vingar (Brita Ek f Hellströrn)
 • Konstverk av Anshelm Schultzberg på svensk ambassad (Redaktionen)

Nr 22 (1991)


 • Gränje och Söndags-Nisse
 • Kring ett par dikter av Karl Erik Forsslund (Bengt Emil Johnsson)
 • Om sågverk i Grangärdebygden (Gunnar Eriksson)
 • Paketets hemligheter (Karl Erik Nordström)
 • Uppfinnaren Hjalmar Sjöstrand (Lars Åhlström)
 • "Grottmasen" från Skattlösberg (Vikars Sven Danielsson)
 • Omvandlingens tidevarv (Aina Resare)
 • En par foton - Ett tidsdokument (Holger Karlsson)
 • Hammarmuséet med Räckhammaren i Gravendal (Arvid Gottfries)
 • John Svensson, en kulturpersonlighet (Holger Karlsson)
 • Teckningar av Hjalmar Norberg (Redaktionen)
 • Brukshistorier (Holger Karlsson)
 • Till Bror Leijströms minne (Algot Karlsson)
 • Spårbanor och Järnvagar i Grangärde socken (Holger Karlsson)

Nr 23 (1992)


 • En av Dan Anderssons brevvänner, Rebecka Svensson i Ronneby (Maria Nordström)
 • Casselsbranden (Åke Bengtsson)
 • Sir Ernest Cassel - finansman och mecenat (Bengt Emil Johnson)
 • Hembygdsvännen Erik Lindberg (Bertil Danielsson)
 • Amerikaemigrant idag (Eva Jonasson Wine)
 • Saxdalens manskör i USA:s svenskbygder (Bengt Emil Johnson)
 • Skolan i Räfvåla - Saxdalen (Lars Åhlström)
 • Minnen från Norrmalm (Henry Ramqvist)
 • Torsten Boberg - ett hundrårsrninne (Holger Karlsson)
 • Sanering i Saxdalen (Lars Åhlström)
 • Ödebyar i Grangärde (Holger Karlsson)
 • Kyrkstig från Grangärde södra finnmark (Gunnar Eriksson)
 • Jan Hans (Algot Karlsson)
 • Skogen förr, nu och framtiden (Åke Granqvist)

Nr 24 (1993)


 • Förord "Om fars livsgärning" (Ulf Boberg)
 • Min far Torsten Boberg (Ulf Boberg)
 • I Räfvåla på 30-talet (Lars Åhlström)
 • Ett ortsnamn - inget att skämmas för (Holger Karlsson)
 • Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde. Del VIII Om fäbodväsendet i Grangärde socken (Carl Wegener)
 • Slutsanering efter Saxbergsgruvan (Lars Åhlström)
 • Ett läkarliv under ett halvt sekel (Tomas Larsson)
 • "Andre Antiquiteter finnas här intedt, thet iag weet" Fornminnesinventeringen i Grangärde 1992 (Anna Hed Jakobsson)
 • "Ödebyar i Grangäde" (Kjell Vadfors, Holger Karlssori)
 • Brukshistorier (Holger Karlsson)
 • Tidigare nummer av GRÄNGE

Nr 25 (1994)


 • Två märkesmän ur tiden (Lars ÅhIström)
 • Sommardagar i Sverige (J B Philip)
 • Åkerbruk Torsberg (Gunnar Karlsson)
 • Indelta soldaten Lars Åhlström (Lars Ahlström)
 • Grangärde sockens rotar och soldatnarnn (Åke Åhlström)
 • Något om vargar i Ludvikatrakten (Nils Göte Håkansson)
 • Räfvåla frivilliga brandkår (Lars Åhlström)
 • Cassels återinvigt (Bo-Göran Karlsson)
 • Pajso - Finnmarkens flod (Lars Åhlström)
 • Västansjö - Plusken (Erik Yvell)
 • Kulturlandskap i Bergslagsbygd (Åke Bengtsson)
 • Finnmarks somrar (Ester Rask)
 • Valentin Nyström berättar (Ester Rask)
 • När min far, Vilhelm Nyström, fick en varg i fågelgillret (Valentin Nyström)
 • Limerickar av Erik Lindberg (Erik Lindberg)
 • Gammal gård i Räfvåla - slutkapitel (Lars Åhlström)
 • Ludvig Eriksson berättar minnen från sina ungdomsår (Ludvig Eriksson)
 • En fiskal julhälsning (Redaktionen)
 • Vy från det gamla Räfvåla (Lars Åhlström)

Nr 26 (1995)


 • Hembygdsvänner att minnas (Bo-Göran Karlsson, Gösta Sundström)
 • En historia från skogsbygden (Margareta Larsdotter, postumt)
 • Förklaringar till föregående berättelse (Holger Karlsson)
 • Persbo kvarn (Lilian Gustavsson)
 • Ett stort Folkets Hus i en liten by (Ragnar Persson)
 • Besök i Gasenberget (Erik Yvell)
 • Morfars Gård (Ester Rask)
 • En vallon i Hällsjöskogen (Lisa Norman)
 • Osmund - järn, vad är det? (Gösta Söderberg)
 • Minnen av en folkpark (Bertil Danielsson)
 • Historik omkring ett Amerikabrev (Holger Karlsson)
 • Säfsen-original (bilder)
 • Redaktionskommitte'n i arbete (Lars Åhlström)
 • Gården Olles i gamla Räfvåla (Hans Danielsson)
 • Valentin Nyström berättar (Valentin Nyström)

Nr 27 (1996)


 • En sockendräkt blev till (Lars Åhlström)
 • Folkets Hus i Norrbo - byggnadshistorik (Holger Karlsson, Lars Åhlström)
 • Karl-Fredrik Säflund (Lars Åhlström)
 • Jussi Björlings rötter i Grangärde (Lennart Ekman)
 • En emigrant berättar (Gunnar D. Blom)
 • Mårtens och Kullens kyrkstigar - ett viktigt objekt i Ekomuseum Bergslagen (Eva Bergdahl)
 • Kvinnors arbetsuppgifter i gamla lanthemman (Ingegärd Eriksson)
 • Om Tjärnstugan i Grängesberg (Joel Abrahamsson)
 • Brytningstider, anmälan (Lars Åhlström)
 • Säfsen Fotodelumentation, anmälan (Lars Åhlström)
 • Ställbergsjätten…,anmälan (Bo Göran Karlsson)
 • Rättelser (Redaktionen)

Nr 28 (1997)


 • Grangärde kyrkby - Miljö i Ekomuseum Bergslagen (Redaktionen)
 • En gammal lanthandel (Lars Åhlström)
 • Om Grängesbergsjätten Anders Gustaf Andersson och systern Lovisa (Sven Olof Jansson)
 • Styggens - en historik från Finnmarken (Sven Olof Jansson)
 • Styggens stuga, dikt. (Sven Olof Jansson)
 • Min tid sam gruvarbetare i Gräingesberg (Nils Erik Nordqvist)
 • Ödebyar i Grangärde. Norrbo - byn sorn flyttades (Holger Karlsson)
 • Väverska från Norrbo i Grangärde socken (Holger Karlsson)
 • Kanalsystem vid Räfvåla hytta (Lars Åhlström)
 • "Ströftåg här och der i Sveirge"
 • Grängesberg - Ludvika - Grangärde (Claes Lundin)
 • Om förr i tiden - farmor berättar (Alice Forsberg)
 • Rättelse (Lennart Ekman)
 • Säfsen - finnbyar, anmälan (Lars Åhström)

Nr 29 (1998)

 • "Finnstug-Lisa", Bro Lisa Anderdotter (Anna Pojkas)
 • Finnstugan i Grangärde kyrkby (Holger Karlsson)
 • Farväl till Långfallsgruvan (Lars Åhlström)
 • Min första anställlning (Arne Hall)
 • Finnmarksforskaren Otto Blixt (Sven-Olof Jansson)
 • Några gårdsnamns uppkormst i Norrbo, Grangärde socken (Holger Karlsson)
 • Jussi Björlings rötter i Grangärde - del II (Lennart Ekman)
 • Saxdalens Idrottsmuseum (Lars ÅhIström)
 • Om Tun Jan Erik, kyrkobokföringsuppgifter (Redaktionen)
 • Vandringsoriginal i bygden kring Grangärde (Sven -Olof Jansson)
 • Bara ett paket - eller tankar om förr och nu (Åke Määttä)
 • Mors barndomsjular (Ester Rask)
 • Finnmarks somrar (Estcr Rask)
 • Konservering av hyttruin (Holger Karlsson)
 • Hon kom inte till Broby men ställde till bråk i Filadelfia (Nils Erik Wååg)

Nr 30 (1999)


 • Grangärde Hembygdsförening 75 år (Gösta Sundström, Holger Karlsson)
 • Restaurerad Hyttruin invigd förvintern 1998 (Holger Karlsson)
 • Fäbo-Anders (Ålderman i Säfsbyn)
 • Fäbo-Anders, dikt (enligt en gammal berättelse)
 • Springschas åt Rothens trädgårdsmästare (Oscar Engkvist)
 • Funderingar kring Handelsboa i Gravendal (Britt Gottfries)
 • Milly på Fjällmusberget (Lars Åhlström)
 • Lövön, dess torpare och sjömän (Holger Karlsson)
 • Samuelsdal, en försvunnen herrgård (Lars Åhlström)
 • Konfirmand 1928 (Sigrid Henriksson)
 • "Ris Lars Olof" (Gustav D Bloom)
 • Nyhem (Verner Spännare g:m Sven Olof Jansson)
 • Svallinger, trollkonstnären (Sven Olof Jansson)
 • Saxberget, "minnenas berg" (Lars Åhlström)
 • Noteringar om skolor och skolundervisning i Grangärde socken (Holger Karlsson)

Nr 31 (2000)


 • Till minne av Gösta Sundström (Olof Mattsson)
 • Apropå Lombergshjulet (Nils Hedberg, Lars Åhlström)
 • Lombergs konsthjul (Arhur Falck)
 • Rapsodiska plock ur minnenas bok (Hans Persson)
 • Den lokala sjöfarten - hemmahamn Täppan (Holger Karlsson)
 • Stora Kullerberget (Lars Åhlström)
 • Om gamla färdvägar från Mälarlandskap genom Bergslagen (Holger Karlsson)
 • Boskapsskötsel i Torsberg (Gunnar Karlsson)
 • Mammutgranen på Sollen (Lars Åhlström)
 • Mats Mårtensson från Bringsjöberg räddade finnhemmanet Kullen (Anna-Karin Andersson)
 • Förord till artikel om Carl-Erik Jansson (Holger Karsson)
 • Mitt testamente eller en skogvaktares minnen från vaggan till graven (Sixten Lindh)
 • Albert Wigert, Finnsviken - en positiv levnads-konstnar (Ludvig Eriksson, Olof Mattsson)
 • Minnen från skolåren i Sunnansjö på 40-talet (John Dahlström)
 • På vift (Vetgirig turist)
 • Hembygdslitteratur, anmälan
 • Fra Romboland til Nidaros (Holger Karlsson)
 • Nytryck av Ludvika-boken? (Lars Åhlström)
 • Nils Karlsson. Om folket i Finnskogen, Malung 2000 (Nils Holmdahl)

Nr 32 (2001)


 • Styggens stuga, en berättelse om återuppbyggnad (Bertil Andersson)
 • Gamla vägar och vägminnen i Grangärde socken (Olof Mattsson)
 • Fäbodar ochi fäbodkultur i Grangärde Del IX: Fäbodar inom
 • Sunnansjö skifteslag (Lennart Danielsson, Sigfrid Hedberg)
 • Mitt testamente eller en skogvaktares minnen från vaggan till graven. Del II (Sixten Lindh)
 • Bostadsföhållandena i det gamla Grängesberg (Ragnar Casparsson)
 • Brev till en emigrant från Gravendal (Bertil Andersson, Inger Meijer)
 • Grangärdekonstnärer och författare - som jag mött och som jag läst. (Erik Yvell)
 • Johnssons affär i Räfvåla (Vykort)
 • Adventstid för 80 år sedan Dagboksanteckningar av Snuvas Anders Andersson. (Dagboksavskrift Sven Andersson, Borlänge)
 • Två fina bilder från Källfallet 1924 (Sven-Olof Jansson)
 • En berättelse av Stig Larsson (Genom Sven-Olof Jansson)
 • Hembygdslitteratur (Redaktionen)
 • Rättelser (Redaktionen)
 • Litä hundkåsäri på grangärdemål (Filur)

Nr 33 (2002)


 • Slutbakat i Saxdalen (Lars Åhlström)
 • Nyhammars Bruksarkiv har flyttat (Holger Karlsson)
 • Funderingar kring ett foto (Britt Gottfries)
 • Från skogskydda till bygdegård i Gravendal (Bertil Andersson)
 • Historien om en gravsten (Gunnar D Bloom)
 • Rusbo-Per Erik (Ludvig Eriksson, sammanställt av Olof Mattsson)
 • Grängesberg och Vattenkraften (Hans Persson)
 • Sågverk i Sunnansjö (John Dahlström)
 • Tankar om Väsman (Lars Åhlström)
 • En finnmarksbondes arbetsdag på 1880-talet (Ludvig Eriksson)
 • Slåttern eller höandtiden när jag var 18 år (Ludvig Eriksson)
 • Pärlby, en gammal bosättning i grangärde-bygden (Redaktionen)
 • Pärlby i historiskt perspektiv (Kjell Vadfors)
 • Matts Pehrsson och hans rökstuga (Bror Hermansson)
 • Ett kvinnoöde (Maria JansDotter. Källforskning och presentation Olof Mattsson)
 • Några gamla matrecept (Bror Hermansson)
 • Fors i Grängesberg - arbetaragitator på 1900-talets början (Thore Fors)
 • Säfsk - svensk ordlista (Aina Resare)
 • Kulturmiljösatsningar i Ludvika kommun (Redaktionen)
 • Rättelser (Redaktionen)

Nr 34 (2002)


 • Pilgrimsleden invigd (Lars Åhlström)
 • Till minnee av en Bergsmanshustru (Redaktionen)
 • Räfvåla Kyrksal - Saxdalens Kapell (Lars Åhlström)
 • Lärare och elever från två genera-tiorier vid Västansjö. Folkskola (Holger Karlsson)
 • Springschas (John Dahlström)
 • En svenskamerikan från Nyhammar (Sven Olof Jansson)
 • Liten tingest - stor verkan (Lars Åhlström)
 • August Larsson (Bror Hermansson)
 • Fotbollsminnen från Sunnansiö (John Dahlström)
 • Oxbrobacken (Lars Åhlström)
 • En dagbok berättar (Bertil Andersson)
 • Adventstid för 90 år sedan (Dagboks-avskrift Sven Andersson. Borlänge)
 • Karl Erik Hedman, Halvars, Gonäs (Lars Billing)
 • Säfsk - svensk ordlista (Aina Resare)
 • Angående Gränge nr 33 (Redaktionen)

Nr 35 (2004)


 • Torsten Dybeck - till minne (Lars Åhlström)
 • Till minne av Aina Resare (Bror Hermansson)
 • Kullenfinnen Eskilssons anknytning till Älgberget i Säfsen (Holger Karlsson)
 • Från 1908-års skolfoto (Holger Karlsson)
 • Fortsättningsartikel från GRÄNGE nr 34 om skolorna i Västansjö. (Holger Karlsson)
 • Skogsarbetarminnen (John Dahlström)
 • Spelhåla i Sunnansjö (John Dahlström)
 • Minnen från Grängesberg och Cassels (Ingrid Johansson)
 • Foto från soaren i Cassels 1945 för Europa-hjälpen (Ingrid Johansson)
 • Fran svedjefinnarnas tid (Holger Karlsson)
 • Ytterligare ett avsnitt till serien om fäbodar i Grangärde socken (Redaktionen)
 • Fäbodar under Sunnansjö (Kjell Vadfors)
 • Ett tyskhärdsbygge i Gravendal (Bertil Andersson)
 • Varutransport och handel (Nils Eriksson)
 • Gårdsträd och buskar under 1900-talet på fastigheten Torsberg 3:2 (Gunnar Karlsson)
 • För redaktionellt i GRÄNGE in 35 (Redaktionen)
 • Mordet i Kåberg (Anna-Karin Andersson)
 • Söndagsutflykt (Bror Hermansson)
 • Järnvägsvisa (Signatur Gåpner)
 • Fotofrågan löst (Bror Hermansson)
 • Vindpinnd tall berättar (Åke Åhlström)
 • Kullen en by i Grangärde finnmark, anmälan (Lars Åhlström)

Nr 36 (2005)


 • Redaktionellt
 • En man for till Amerika på 1910-talet (Thore Fors)
 • Skolresan 1930 (Lars Åhlström)
 • Två tidsåldrars möte vid en kolbotten (Conrad Eriksson)
 • Mera skogsarbetarminnen (John Dahlström)
 • Björndalstorpet och gruvan (Nils Karlsson)
 • Barnförlamning - ett försvunnet spöke (Lars Åhlström)
 • Uvbergsmordet 1913 (John Dahlström)
 • Skelettet på holmen (John Dahlström)
 • Det gamla Grängesberg (Anders Hjalmar)
 • Grängesbergssmällen (Erik Johansson)
 • Statussymbol vid gamla Gruvförvaltningen i Grängesberg (Holger Östberg, Holger Karlsson)
 • En tunna råg och tio riksdaler (Bror Hermansson)
 • Rättelse

Nr 37 (2006)


 • Redaktionellt
 • Polishistoria (John Dahlström)
 • Historien om en såg (Lars Åhlström)
 • Historisk resa i nutid (Inga-Lill Wester)
 • Ett Grängesminne från krigstiden (Erik Johansson)
 • Dalaupproret (Olof Mattsson)
 • Vem var Staffan Nilsson (Redaktionen)
 • Kyrkviksbussen, ett kärt minne (Erik Johansson)
 • Det gamla Grängesberg (Anders Hjalmar)
 • Milkolning i gången tid (Conrad Eriksson)
 • Ko och körkarl med hästkrafter
 • Recension "Boken om Norrbo" (Lars Åhlström)
 • Recension "Om Gravendal under fyra århundraden" (Anna-Karin Andersson)
 • Rättelser

Nr 38 (2007)


 • Redaktionellt
 • Dalaupprorets efterspel (Olof Mattsson)
 • Karl-Johans lave (Erik Johansson)
 • Reseskildring från Kina till Sverige, del 3 (Inga-Lill Wester)
 • Gamla Folkets Hus i Rävvåla (Lars Åhlström)
 • Ishockeyminnen från Sunnansjö (John Dahlström)
 • Minnet av en banan (Roland Keiser)
 • En dag i bakarstugan (Bertil Andersson)
 • Idrottslektion på Grängesvallen i maj 1948 (Erland Wennerberg)
 • Händelser vid herrgård (John Dahlström)
 • Ett kolarminne 

Nr 39 (2008)


 • Redaktionellt
 • Ordenshuset i Rävvåla (Lars Åhlström)
 • Tallhea, minnen från en liten skog (John Dahlström)
 • Från lättviktare till dubbelredaktör (Lars Åhlström)
 • Konfirmation i Säfsnäs 1906 (Bror Hermansson)
 • Leonas berättelse från januari 1986 (Leonora Lundgren Freehafer)
 • En kämpe och föregångsman i arbetarrörelsen (Lennart Danielsson)
 • En Värmlandsresa på lastbil (Einar Eriksson)
 • Sånt händer på Väsman (Lars Åhlström)
 • Processmakare och brännvinsdräng (Bror Hermansson)
 • Tors källa - Torskälleberget (Holger Karlsson)
 • Vandring till Burängen (Lars Åhlström)
 • Ett besök i Blötbergets gruvor 1937 (Einar Eriksson)
 • Ett litet ekomuseum (Erik Johansson)
 • En vandring efter ridstigen mellan Gravendal och Strömsdal (Bertil Andersson)
 • En friluftsdag på Brattberget (Erland Wennerberg)

Nr 40 (2009)


 • Redaktionellt
 • Dikter 
 • Livet och tiden är som ett flytande vatten (Gunnar Karlsson)
 • Avverkning i mitten av 1940-talet (Erik Johansson)
 • Tilda på Stakhea (Bror Hermansson)
 • Bröllop på Stakheden i Grangärde 1924
 • Gardist-Kalle (John Dahlström)
 • Konfirmationsåret var 1907 (Bror Hermansson)
 • Liten marknadshistoria från Fredriksberg (John Dahlström)
 • Krutfabriken i Tyfors (Nils Eriksson)
 • Karl Johan Sunesson (Lennart Danielsson)
 • Blötbergets förste flygare (Lennart Danielsson)
 • Biografi Einar Eriksson (Anna-Karin Andersson)
 • Ett kanalsystem försörjde fem hjulhus (Karl-Gunnar Ahlkvist)
 • Några anteckningar rörande folkundervisningsväsendet i Grängesberg (Bengt Östberg)
 • Från soldatrotars tid (Åke Åhlström)
 • Skolresan med klass 4 (Erland Wennerberg)
 • En byggmästares anteckningar (Bertil Andersson)
 • 100-milaservice (John Dahlström) 

Nr 41 (2010)


 • Redaktionellt
 • Ett hem i Rävvåla, 1907 (Lars Åhlström)
 • Hur hembygden, Björkås, kom till (Erik Johansson)
 • "Våran Bernhard" (Olof Mattsson)
 • Hällristningar i slutet av 1800-talet
 • Anders Hagström, lärare i Norhyttan (Anna-Karin Andersson)
 • Minnen från en skolresa 1927 (Sigrid Henriksson)
 • I en enslig ort och Vid Hampjärn, dikter (Stig Wikman)
 • En skogsarbetare (Lennart Danielsson)
 • Bröllop på Stakheden - rättelse (Bror Hermansson)
 • Stensbo i forna dagar (Einar Eriksson) Karta
 • Gott råd för yxan (John Dahlström)
 • Simon Norrman - en säfsing från Dunderberget (Bertil Andersson)
 • Plättar i toppen höll humöret uppe (John Dahlström)

Nr 42 (2011)


 • Redaktionellt
 • Björkmanska kulturpriset (Anna-Karin Andersson) 
 • Widichssonska Olaussonska bruksrörelsen (Olof Mattsson) 
 • Jakob Lindvall - en tusenkonstnär (Nils Eriksson)
 • Gårdfarihandlanden "Juden" (Lennart Danielsson)
 • Rullstensås på Väsmans botten (Lars Åhlström)
 • Rävvåla - affärernas by (Lars Åhlström) 
 • Selkammar'n (Erik Johansson)
 • Fäbod-Anders (Bertil Andersson)
 • Åke Bengtsson (Erik Nordström)
 • Omnibuss i Grängesberg (Erik Johansson)
 • Ännu mera skogsarbetarminnen (John Dahlström)
 • När framtiden blir kortare blir minnena fler (Erik Johansson)
 • En byggmästares anteckningar (Bertil Andersson)
 • Från järn till pappersmassa (Bror Hermansson)
 • Ur Grangärde hembygdsförenings arkiv (Anna-Karin Andersson)
 • Klockan vid Luossa (Ing-Britt Ludvigsson)
 • Nostalgi i lugnt tempo (Bertil Andersson)
 • Komplettering till Gränge nr 41 (Anna-Karin Andersson)

Nr 43 (2012)


 • Redaktionellt
 • Holger Karlsson till minne
 • Lars Åhlström till minne
 • Så var det då i "grängeskogarna" (Erik Johansson)
 • Storfiskar´n (John Dahlström)
 • Dikt av Stig Wikman
 • Affärsannonser från Grängesberg 1933 (Bertil Andersson)
 • När Grängesbergs kyrkogård flyttades (Örjan Hamrin)
 • Kyrktjuven (Inga Larsson)
 • På vandring till buarna (Lars Åhlström)
 • Bromsfel avslöjades (john Dahlström)
 • Minnen av djur (Arne Valtersson)
 • 50-års jubileum "Gamla Grangärde"
 • Grangärdedräkten 65 år
 • Grangärdedräktens skapare
 • Runnbergsgården och affären (Lars-Åke Wettercrantz)
 • Dragbergsbragden (Lars Åhlström)

Nr 44 (2013)


 • Redaktionellt
 • Slutet på en epok (Anna-Karin Andersson)
 • 43:orna (John Dahlström)
 • Gamla tidningsartiklar (Bertil Andersson)
 • På cykeltur (Stig Wikman)
 • Mitt barndoms Grängesberg (Stig Wikman)
 • I dalarna (Arne Valtersson)
 • Unicaboxen (John Dahlström)
 • På en sten vid vägen (Lars-Åke Wettercranz)
 • En historia från Säfsnäs (Bertil Andersson)
 • Biografen i Sunnansjö (John Dahlström)
 • En Värmlandsresa (Einar Eriksson)
 • Anläggning av betesförbättringar (Gunnar Karlsson)
 • Att sköta en väg (Anna-Karin Andersson)
 • Begravningsförberedelser förr (Anna-Karin Andersson)
 • Säfsnäs Järnväg (Bertil Andersson)
 • Gästgivaregårdar (Anna-Karin Andersson)
 • Nyutkomna skrifter - Filurius

Nr 45 (2014)


 • Redaktionellt
 • Fredmundbergets konstbolag (Elov Danielsson)
 • Slåtter under 60-talet (Anna-Karin Andersson)
 • Östers i Torsberg (Ann Wilhelmsson)
 • Kungl. Wermlands Regemente Arne Valtersson)
 • Pokervinsten (John Dahlström)
 • En släktkrönika (Nils Eriksson)
 • Sjöfarten i och omkring Väsman (Yngve Rollof)
 • Flottimossen  (Bertil Danielsson/Anna-Karin Andersson)
 • Skogsbruk i äldre tider (Lennart Danielsson)
 • Bussolyckan i Gonäs 1949 (Lennart Grankvist/Arne Nyström)
 • Skidorientering (John Dahlström)
 • Dikter (Stig Wikman)
 • Pelle (Bror Hermansson)
 • Forts Mordet i Kåberg (Anna-Karin Andersson)


Nr 46 (2015)

 • Kriminaldrama anno 1915 (Anna-Karin Andersson)
 • Ragnar Jonsson, Sunnansjö (Anders Linger)
 • När Back Albin gjorde utflykt till fårhagen  (Sten Jacobsson)
 • Hatten av (John Dahlström)
 • Kungl Wermlands regemente (John Dahlström)
 • Den gamla dansbanan (Carl Björkman)
 • Kvarnen (Stig Wikman)
 • Tyfors Herrgård ("Pelle")
 • Kontant kr 10:- såsom städja (Bror hermansson)
 • Den siste patronen (Bror Hermansson)
 • När Gravendals bruk förändrades på 1970-talet (Bertil Andersson)
 • Dansant plåtslagare (John Dahlström)
 • Dikten: Allt ve behövd
 • Axplock ur mitt liv (Gunnar Karlsson)
 • Den lilla märra (Arne Valtersson)
 • Nyhammars kraftverk 100 år (Anna-Karin Andersson)
 • Turistbroschyr från 1960-talet (Anna-Karin Andersson)

Nr 47 (2016)

 • Flottning i Säfsen (Nils Eriksson)
 • Wälwilja mot folkskolelärare
 • Audiens hos patronessan (Bror Hermansson)
 • Dynamitard på flykt undan rättvisans långa arm (Anders Linger)
 • Skattlösberg (Stig Wikman)
 • Strejk i Norhyttan (John Dahlström)
 • Konstiga namn (John Dahlström)
 • Kaplansgården (Christina Johansson)
 • En profil från finnmarken (Bertil Johansson)
 • Tragedi att föda tvillingar och trillingar på 1700-talet (Anna-Karin Andersson)
 • var ligger Grängesberg - annons 1964
 • Sörviks herrgård (Anna-Karin Andersson)
 • PM angående matservering (Elov Danielsson)
 • Hyss i Grangärde kyrka (Sten Jacobsson)
 • Järntillverkning (Bertil Andersson)
 • Glasplåtar (Ann Wilhelmson)
 • Fastrar och kommunikationer (Bror Hermansson)
 • Basvägen (Carl Björkman)
 • Malmletning i gamla tider (Lennart Danielsson)

Nr 48 (2017)

 • Några blyertsminnen över en förgången bergslagsepok (Erik Hagberg)
 • Ångmaskinen (Arne Valtersson)
 • "Växeln-hallå-hallå! Koppla mig till tjugotvå!" (Anders Linger)
 • 25 år sedan Nyhammar miste sitt torn (Anna-Karin Andersson)
 • Saxbergets gruva - ett eftermäle (Anna-Karin Andersson
 • Militära beredskapsminnen (Conrad Eriksson)
 • Skördetid (Sten Jacobsson)
 • Gruvköp (Elov Danielsson)
 • Lekombergs gruva (Tage/Wiksten/Bertil Andersson)
 • Namnen Sörvik, Norrvik och Gussjön (Gunnar Lidén)
 • En över 90 år gammal historia om tjuvjakt (Ann Wilhelmsson)
 • Fars rågåker (Carl Björkman)
 • Af modern förqvafd (Anna-Karin Andersson)
 • De gamla gravkapellen i Grangärde (Anna-Karin Andersson)
 • Möte med hembygdsföreningarnas samarbetskommitté (Alf Jansson)

Nr 49 (2018)

 • Hängbron över skärningen i Grängesberg (Anna-Karin Andersson)
 • Minnen från förr (Stig Wikman)
 • När Blötberggruvan torrlades (Elov Danielsson)
 • Vandring på kyrkstigar Ludvika - Grangärde (Birger Swedberg)
 • Kan doktorn komma (Bror Hermansson)
 • Massaindustrin i Fredriksberg (Nils Eriksson)
 • Tillbakablickar på somrarna som lilldräng på en bondgård i 50-talets Sunnansjö (Anders Linger)
 • På en sten i sjön (Lars-Åke Wettercranz)
 • Grängesbergare på villande väg (ur Dalpilen)
 • Hur jag tänker fira jul (Ingvar Pettersson)
 • Husmoderns köksalmanack (Anna-Karin Andersson)
 • Det skänkta äppelträdet i Fröjdberget (My Ottosson)
 • Fallbränning (Conrad Eriksson)
 • Historien om kolmilan "Elin" i Gravendal (Bertil Andersson)
 • Cuneos zoologiska utställning (ur Dalpilen)
 • Vart tog alla gamla hus vägen under 1940-talet (Anna-Karin Andersson)
 • En gruvhistoria (Elov Danielsson)
 • Flyuppvisnngar (ur Dalpilen)


Nr 50 (2019)

 • Hembygdstidskriften Gränge firar 50 år (Bertil Andersson)
 • TV - 50 år (Anna-Karin Andersson)
 • Ludvika 1944 (Anna-Karin Andersson)
 • Ludvika stad 25 år (tidningsartikel)
 • Mors storbak (Carl i Hagen)
 • När de sommarolympiska spelen (OS) kom till byn (Anders Linger)
 • Bakgrunden till svensk kolbrytning på Spetsbergen (Lars Åke Wettercranz)
 • Som finnmarkslärare i Grangärde
 • Ny väg genom Sunnansjö (Anna-Karin Andersson)
 • Brevet från kolonin (Bror Hermansson)
 • Min "farfar" Johan Östberg, Östanbjörka (Bengt Östberg)
 • När det ideella satte en pil i mitt liv (Bertil Andersson)
 • Förste provinsialäkarens reseberättelse (ur Dalpilen)
 • När elen kom till Blötberget (Elov Danielsson)


Nr 51 (2020)

 • Hotell och affärsverksamhet i Grängesberg (Bertil Andersson, Christer Fredriksson
 • Johan Granlund och hans familj (Bengt Östberg)
 • Idrottsminnen från 1950-talet (Elov Danielsson)
 • Ett konstnärshem i Grangärdebgden (Ragnar Nåhem)
 • Hästen i det gamla Grangärde (Conrad Eriksson)
 • Ett liv med hästar (Anna-Karin Andersson)
 • Skruvstycket från Gravendal (Bror Hermansson)
 • Syskonen Barkström i Östanbjörka (Bengt Östberg)
 • Kungabesök i Grangärde socken (Bengt Östberg)
 • Friskyttar (P E Eriksson)
 • Har du en luktpion i trädgården (My Ottosson)
 • Familjeöden i Canada (Anna-Karin Andersson)

Nr 52 (2021)

 • Grangärdeparnassen (Anders Linger)
 • Saxenborg (Bengt Östberg)
 • Stig Kroon (Bengt Östberg)
 • När Nyhammar invaderades av ryssar (Bengt Östberg)
 • Barndomsminnen från julfirandet i Grangärde (Gustaf Persson)
 • Sebastian Grave (Bertil Andersson)
 • Problem med en inhyses (Anna-Karin Andersson)
 • Här satt patronen (Bror Hermansson)
 • Bykgrytan från Bonkberget (Bror Hermansson)
 • Vägporten bergstugan Dalporten (Christer Fredriksson)
 • Ulla Salwéns begravning (Anna-Karin Andersson)
 • 1700-talspräst försvårade Grangärdes släktfrskning  (Anna-Karin Andersson)

Nr 53 (2022)

 • Så var det förr i tiden (Ingrid Sofia Gustavsson)
 • Kvinnlig tjäderjägare
 • Stormhattarna i fårhagen (My Ottosson)
 • En brevbärarveteran
 • Arbetarelokalen i Grängesberg (Bengt Östberg)
 • Spontanidrott i Östanbjörka (Bengt Östberg)
 • När Grängesberg hade allmän sorgdag (Bengt Östberg)
 • Finn Johannas torp i Räfvåla (Lars Åke Wettercrantz)
 • Brunnsvik 1965-66 (Sten Hjalmarsson)
 • Den himmelska trappan (Stig Wikman)
 • Strömsdalssten till fru Sundin (Bror Hermansson)
 • Sunnansjö för en mansålder sedan
 • Förr var ingen nyhet för liten för att nämnas i Dalpilen
 • Sunnansjö Kvarn (Anna-Karin Andersson)
 • Drömmen om frysboxen
 • Tillbaka till finnmarken
 • En sommarsöndag vid Grangärde kyrka på 1870-talet