Grålleparad

 

Grålleparad

Grålle är smeknamnet på en populär veterantraktor som förr var flitigt använd inom

jordbruket men nu har uppnått kultstatus. För de riktigt intresserade finns en

Grålle-klubb.

Varje år samlas många av bygdens Fergusson-ägare till en uppvisningsparad

igenom Sunnansjö.

Klockan tolv samlas traktorerna med sina förare vid Sunnansjö Herrgård. Många njuter där av en kopp

kaffe innan paraden tar sin början klockan ett. Flera av Grållarna är försedda med vagnar där intresserade barn, och vuxna, kan

åka med.

Målet för resan är Hembygdsgården där alla ekipage ställer upp sig

för allmän beundran.