Grålleparad

Målet för resan är Hembygdsgården där alla ekipage ställer upp sig

för allmän beundran.

Klockan tolv samlas traktorerna med sina förare vid Sunnansjö Herrgård. Många njuter där av en kopp

kaffe innan paraden tar sin början klockan ett. Flera av Grållarna är försedda med vagnar där intresserade barn, och vuxna, kan

åka med.