Trolltallen, Sunnansjö


Trolltallen, Sunnansjö

Vid Lågnäsets strand vid Sandviken i Sunnansjö står Trolltallen, även kallad tandvärkstallen. Det är en jättefura med väldig krona. Stammen har vid brösthöjd en omkrets på 3,86 m.

I stammens bark finns ännu ett tjugotal ringar och igengrodda hål efter de sjukdomspluggar, som slagits in. Tallen står sannolikt kvar eftersom ingen vågat hugga ned den av fruktan för att då få de sjukdommar som med pluggarna ympats in i stammen.


Man varnades förr för att gå för nära tallen. Då kunde sjukdomar och tandvärk passera över till den besökande. kanske gäller detta även idag!


Tallen är sedan 1917 naturminne.Grangärde Hembygdsförening