Nybrännberget


Nybrännberget


Grangärde Hembygdsförening

Nybrännberget naturresrevat ligger inom Ludvika kommun i Dalarnas län, cirka 9 kilometer rakt väster om Grangärde. Reservatet bildades 1991 och har en area av 171 ha. Nybrännberget naturreservat ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 och är det bäst bevarade urskogsområde i Dalarnas bergslagsregion.


I Nybrännbergets kärnområde är skogen mycket gammal. Tidigare markägaren, Billerudkoncernen, avsatte 1967 ett internt reservat om 4,3 ha och åldersbestämde 48 tallar, två av dem var då 430 år gamla. I gammeltallarna finns spår av upp till fyra, möjligen fem bränder. Det finns även talrika rester av nedbrunna träd, därav namnet ”Nybrännberget”.


Områdets södra del genomkorsas av en skogsväg. Södra delen av reservatet är sank och blöt och innehåller bland annat gransumpskog. Norr om vägen stiger terrängen och är torrt. Här finns tre bergstoppar; Råklacken (395 m ö.h.), Nybrännberget (370 m ö.h.) och Styggberget (365 m ö.h.).


Påverkan av skogsbruk är mycket ringa i den södra delen av området, medan spår av huggningar finns vid Styggberget-Råklacken. Bland annat har kolning förekommit vilket rester av milbottnar visar. Det har dock aldrig utförts något modernt skogsbruk i Nybrännberget naturreservat. Området är skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar Nybrännberget från alla typer av exploatering.