Korsnäsudden

Korsnäsudden vid Björken strax söder om Grangärde. Här finns ett järnåldersgravfält, och på platsen har lämningar så långt tillbaka som från stenåldern hittats.


Gravfältet utforskades av Inga Serning på 60-talet och på Dalarnas museum finns del föremål som hittades på platsen.


Titta på filmen för mera information.


Korsnäsudden


Grangärde Hembygdsförening