Korängskällan


Klicka för större bild


Grangärde Hembygdsförening


Korängskällan


En trefaldighetskälla är enligt gammal folktro en vattenkälla med läkande kraft. Trefaldighetskällorna har ofta medeltida, katolskt ursprung, men kan dessutom från början ha varit forntida offer- eller kultplatser.


Största möjliga effekt hade källvattnet om det dracks på trefaldighetsaftonen, vilken infaller sju dagar efter pingstafton, som i sin tur infaller sju veckor efter påsk. Trefaldighetsafton infaller även alltid vid fullmåne, vilket understryker firandets förkristna karaktär.


Det var även viktigt att vattnet från källan rann mot norr. Norr uppfattades som det ondas hemvist och dit kunde sjukdomen återförpassas. Föremål av metall, som mynt och nålar har offrats vid källorna ända in på 1900-talet.


Lämplig vattenmängd för bästa läkande effekt lär ha varit sju klunkar av vattnet. Det förekom även att man tvättade sig i källorna.


Vid Koränget ligger en sådan källa. Här bredde förr stora åkrar ut sig. De användes till prästerskapets försörjning, men är nu skogsbeväxta. Källan är nu åter framröjd och en stig är markerad till denna vackra plats. Här finns också en bänk där det finns möjlighet att njuta av platsen.


Skyltning från Lemont i södra industriområdet i Grangärde.