Vikas gården

Vikasgården

Vikasgården är hemvist för Grangärdebygdens kulturförening. Föreningen bildades våren 2007 och kunde i april samma år flytta in i det vita huset på Vikasgården.

 

Berna Svensson, änka efter författaren och målaren Olle Svensson, lämnade sin kvarlåtenskap till förfogande för att skapa ett "Olle-rum". Vikasgården har blivit en ny kulturell mötesplats i Sunnansjö.

 Grangärde Hembygdsförening

Föreningen vill värna om och göra bygdens kulturarv tillgängligt för alla, samt levandegöra personligheter och kulturella företeelser med anknytning till Grangärdebygden. Det innebär bland annat att sprida kunskap och kännedom om Eva Norberg, författarinna från Sunnansjö, och Olle Svensson.

Eva Norberg. Född 1915 i Ludvika, död 2004 i Sunnansjö, var en svensk författare och översättare. Eva Norberg har skrivit texterna till 16 psalmer i den Svenska Psalmboken (1986).


 

Olle Svensson. Född 1904 i Hälsingland, död 1972 i Sunnansjö, var både poet och författare och han målade sina känslor i olja. han kom i unga år till Dalarna och blev rotfast i Sunnansjö. Det var Olle Svensson som läste Dagens dikt i radions P1 nästan dagligen under många år. Av hans många dikter började den mest önskade:

 

"Vi måste ha en längtan för att leva,

en längtan för att inte kvävas i vanans gråa rytm..."

 

Mera information se www.grangardebygdenskulturforening.se


Verksamheten består av Öppet Hus söndagar sommartid, program, studiecirklar osv. Vi deltar även i större arrangemang med andra aktörer.