Arkiv

Arkiv

 

 

Genom att bygga ett godkänt arkiv har hembygdsföreningen fått möjlighet att förvalta en del av det skrivna kulturarvet. Arkivbyggnaden innehåller också ett litet rum där forskare kan sitta och arbeta.

 

I arkivet finns de delar av det Olaussonska Bruksarkivet som har bevarats. Det är mestadels bokföringsböcker men också en mängd handlingar. Många av traktens föreningar har deponerat sitt äldre material här. Arkivet innehåller också ett stort antal privata samlingar som dels donerats hit, men också inlämnats för en säker förvaring.

 

Arkivet innehåller dessutom många hyllmeter böcker och ett antal fotosamlingar. Sunnansjö Skifteslag har sina lantmäterihandlingar här, dvs många äldre kartor.

 

Här hittar du Arkivförteckningen

 

Om du är intresserad av ett besök kontakta Kristina Parmlind,

telefon: 070-211 57 60.

 

 

Bertil Danlelsson gjorde två artikelserier i Nya Ludvika Tidning, dels "Uta i stuguna" 1991-92 och "Gränjefolk" 2002-03. Han har skänkt intervjubanden till oss och dessa är nu överförda till digital form (förteckning). Eftersom det är nyare material så är användningen begränsad. Kontakta frodberget@spray.se

 

Nyhammars Bruksarkiv

Hembygdsföreningen är också en av huvudmännen för Nyhammars Bruksariv, som dock förvaras i Grangärde. Detta arkiv är mycket stort och innehåller hela Nyhammars Bruks bokföring från 1700-talets början till ca 1920. Ett mycket stort antal handlingar och dokument kompletterar arkivet. Saxhyttans Skifteslag förvarar sitt kartmaterial i detta arkiv, och tillsammans med Nyhammars Bruks äldre kartor så är kartarkivet mycket omfattande.

 

Arkivförteckning:

Tom I Fastighetshandlingar

Tom II Lösöre

Tom III Arrendeskogar och avverkningsrätter

Tom V Vattendämningsrätter

Tom VI Rättegångshandlingar

Tom VII Elektriska kraftstationer och koncessioner, markarrenden mm

Tom VIII Diverse handlingar 1684-1835 (1858)

Tom IX Diverse handlingar 1836-1875

Tom X Diverse handlingar 1876-1929

Tom XI 1 och 2

Tom XII

 

Om du är intresserad av detta arkiv så kontakta Anna-Karin Andersson,

telefon: 070-6751297, eller e-post: annakarin.r.andersson@gmail.com

Bouppteckningar

 

Bouppteckningar från Grangärde Häradsrätts Tingslag för åren 1622 - 1850 finns filmade på mikrokort och dessutom finns bouppteckningarna fram till 1827 hos Arkiv Digital. Västerbergslagens släktforskare har ett register som hembygdsföreningen har kompletterat och digitaliserat. Felaktigheter kan förekomma så när du hittat något fel så kontakta annakarin.r.andersson@gmail.com

 

Register

 

Grangärde Hembygdsförening